Regulamin Pokoi Sandra

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwu pobytu wszystkich naszych Gości. Dokonując rezerwacji proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Rezerwacja i wpłata zadatku na poczet rezerwacji jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu.

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 10.00 następnego dnia.
Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
Obiekt Pokoje Sandra zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.
2. Przyjazdy oraz wyjazdy możliwe są w godzinach 8.00 – 20.00 w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie recepcję.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 w przed dzień wyjazdu.
Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości (miejsc noclegowych)
4. Obiekt Pokoje Sandra świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze na niezwłoczną reakcję.
Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Obiekt Pokoje Sandra zastrzega sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.
5. Obiekt Pokoje Sandra ma obowiązek zapewnić:
– osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości
– warunki nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości, profesjonalną
i uprzejmą obsługę,
wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
– w miarę posiadanych możliwości przydzielić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte pensjonat dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
6. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w Pokojach Sandra wykorzystane w trakcie pobytu.
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałe z jego winy jak i również z winy jego dzieci i osób nieletnich.
7. Każdorazowo opuszczając pokój Gość obowiązany jest sprawdzić zamknięcie drzwi.
8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Gość Pokoi Sandra nie może wprowadzać osób niezameldowanych, osób trzecich.
9. W Pokojach Sandra jak i również na całym terenie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych)

11. W obiekcie obowiązuje CAŁKOWITY I BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU (w tym papierosów elektrycznych etc) oraz innych używek jak i również używanie ognia otwartego w tym również świec.      12. Obiekt Pokoje Sandra może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin pensjonatu lub wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub gości.
13. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
14. Drzwi do pokoju Gościa są otwierane za pomocą klucza (Gość otrzymuje 1 klucz) Za zagubienie klucza Gość zobowiązany jest uiścić opłatę 50 zł za sztukę.
15. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
16. Gość (jako osoba pełnoletnia) zobowiązany jest do bezpiecznego użytkowania pokoju, pomieszczeń w których przebywa i zapewnienie bezpiecznego pobytu dla siebie jak i również dla dzieci i osób nieletnich za które na mocy prawa są za nie odpowiedzialne.
17. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji. Pracownik pensjonatu ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.
18. W ogólnodostępnej kuchni budynku Sandra II obowiązuje samoobsługa, dotyczy to również samodzielnego zmywania i sprzątania po sobie.
Obowiązuje zakaz smażenia i obmywania ryb.
19. W obiekcie jest możliwość skorzystania z pralki. Koszt usługi 10 zł/1 wsad
20. W przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w 11 pkt. grozi kara grzywny w wysokości od 500,-zł.

Parking otwierany w godzinach od 8.00 zamykany o godzinie 22.00
( w celu wyjechania bądź wjechania na parking przed i po w/w godzinach proszę o wcześniejsze zgłoszenie się do recepcji lub drogą telefoniczną)

Dziękując z góry za przestrzeganie naszego regulaminu życzymy Państwu miłego pobytu i słonecznej pogody.